HIỆU CHUẨN; KIỂM ĐỊNH

18/03/2021 - 08:50

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ: KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (SMEQ) trang bị Phòng Đo lường/ Hiệu chuẩn hiện đại theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025 được công nhận bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Bureau of Accreditation – BoA ), mã số VILAS 079.

SMEQ cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo, chuẩn đo lường với các thiết bị chuẩn có độ chính xác cao, liên kết với chuẩn quốc gia, quốc tế và điều kiện môi trường làm việc luôn được duy trì phù hợp với các chuẩn mực quốc tế dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng.

SMEQ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp các quyết định chỉ định cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện đo các loại và chuẩn đo lường; Kiểm định đối chứng công tơ điện và đồng hồ đo nước lạnh.

SMEQ tiếp nhận yêu cầu khách hàng qua nhiều hình thức (giao dịch trực tiếp, qua email, điện thoại, fax, EMS, …).

Mọi giao dịch được SMEQ thể hiện bằng hợp đồng hoặc phiếu tiếp nhận yêu cầu khách hàng. Việc cung cấp dịch vụ dựa trên yêu cầu của khách hàng và năng lực của SMEQ, tiến hành tại trụ sở SMEQ hoặc tại cơ sở của khách hàng.

Để thuận tiện cho Khách hàng, SMEQ có cung cấp dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn tại hiện trường và nhận - trả thiết bị tận nơi sau khi hoàn tất kiểm định, hiệu chuẩn.

Phòng đo lường thực hiện các lĩnh vực sau :

1. Đo lường khối lượng

2. Đo lường Điện

3. Đo lường áp suất

4. Đo lường quang học

5. Đo lường hóa lý

6. Đo lường dung tích - Lưu lượng

7.Đo lường Điện từ trường

8. Đo lường thời gian – tần số

9. Đo lường độ dài

10. Đo lường nhiệt

 

TOPに戻る

Khách hàng