HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

13/11/2020 - 17:25

Ngày 15/8/2016, Ủy ban Nhân dân TP. HCM đã có Quyết định số 4181/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao...

TOPに戻る