Những quy định mới về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo nghị định 142/ 2020/NĐ-CP

08/04/2021 - 11:19

Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định) quy định về việc tiến hành công việc bức xạ (CVBX) và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT), Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Đối với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ, Nghị định có khá nhiều điểm mới theo hướng thuận lợi, tạo điều kiện và giảm nhẹ thủ tục hành chính cho cơ sở. 

Các quy định mới trong Nghị định số 142/2020/NĐ-CP :

1. Các công việc không cần giấy phép:

 • Thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép
 • Sử dụng hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ

 

2. Cơ sở không cần giấy phép xây dựng

 1. Cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ chế tự che chắn theo thiết kế của nhà sản xuất
 2. Cơ sở vận hành máy gia tốc sử dụng di động để soi chiếu kiểm tra hàng hóa

 

3. Điều kiện nhân lực

 • Không cần người phụ trách an toàn đối với:
 • Lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 5 (QCVN 6:2010/BKHCN)
 • Chỉ sử dụng: thiết bị X-quang chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, thiết bị phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X và thiết bị soi bo mạch.
 • Có ít nhất 01 nhân viên vật lý y khoa đối với:
  • Mỗi thiết bị xạ trị từ xa
  • Cơ sở vận hành thiết bị xạ trị áp sát, thiết bị chụp cắt lớp vi tính, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình

 

4. Chỉ phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố đối với: Sử dụng, xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ Nhóm 1,Nhóm 2

 

5. Các cơ sở có nhiều giấy phép có thể xin gộp thành 1 giấy phép duy nhất để tiện quản lý

 

6. Rút ngắn thời gian thẩm định và cấp tất cả các loại Giấy phép từ 5-30 ngày so với quy định cũ

 

7. Thời gian nộp hồ sơ gia hạn muộn hơn so với quy định cũ (trước 60 ngày)

 • 15 ngày đối với giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu
 • 45 ngày đối với các Giấy phép khác

 

8. Thời gian xử lý hồ sơ gia hạn nhanh hơn:

 • 15 ngày đối với Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu
 • 25 ngày đối với Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
 • 30 ngày đối với Giấy phép khác

 

Ngoài ra còn có những thay đổi trong thủ tục xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ tại các cơ sở sử dụng thiết bị chẩn đoán y tế như X-quang, thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner), X-quang răng, ….

TOPに戻る

Khách hàng